SOCIALT ANSVAR

Vårt sikte angående socialt och miljömässigt ansvarstagande ligger inte bara vid att uppnå grundläggande standard, utan snarare att sträcka oss bortom den. Vi sätter ansvarsfullt uppträdande och god företagskultur i första rummet när vi arbetar fram hållbara rutiner för kunder, kollegor, ägare och samhället i stort. Denna inställning är också väldigt viktig både vad gäller att underhålla och motivera vår talangfulla arbetsstyrka såväl som vid valet av leverantörer och samarbetspartners i byggandet av långsiktiga relationer.

Cowin är medlem i SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange), en icke vinstdrivande medlemsorganisation med fokus på ökat ansvarstagande och etiska processer hos globala leverantörskedjor.

MILJÖ, HÄLSA OCH ANSVAR.
VI SÄTTER
MEDARBETARE OCH
PLANETEN I FOKUS.

Cowin Svenska AB ingår i COWIN GLOBAL och är specialiserat på utveckling, konstruktion och tillverkning av utrustning för lagring, hantering, transport och distribution av material och varor. Cowinkoncernen är en snabbväxande leverantör av rullburar, stålbehållare, containrar, lastpallar, racks och kärror.

Vår tillverkning inom Cowinkoncernen är flerfaldigt ISO-certifierade inom exempelvis kvalitetsledning och systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi är även P-märkta av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Förutom ovan nämnda certifieringar, adderar vi ytterligare kvalitetsfaktorer baserade på våra egna erfarenheter både inom övriga standarder och inom vår egen industri.

sedex_logosp_logo_rgb

Kontakta Oss