LOGISTIK MED FOKUS PÅ HÅLLBAR UTVECKLING OCH SOCIALT ANSVAR

Cowin Svenska AB, en del av Cowin Global, utvecklar, designar och producerar utrustning för lager, transport och distribution.

Vi erbjuder våra kunder möjligheten att producera metall- och logistikprodukter i vår mekaniska fabrik eller hos noga utvalda leverantörer. Vi analyserar noggrant hela produktionsledet och presenterar tredjepartsproducenter, ingår avtal med utvalda leverantörer samt kontrollerar och kvalitetssäkrar hela processen ända fram till leverans. Vi erbjuder även service, underhåll och reparation av högsta klass för våra produkter.

VÅR FILOSOFI

Cowinkoncernens filosofi grundar sig i vår övertygelse att kvalitet och kreativitet tillsammans med socialt ansvar kan uppnås i symbios med kostnadseffektiv produktion.

CERTIFIERING

Vår tillverkning inom Cowinkoncernen är flerfaldigt ISO-certifierade inom exempelvis kvalitetsledning och systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi är även P-märkta av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Förutom ovan nämnda certifieringar, adderar vi ytterligare kvalitetsfaktorer baserade på våra egna erfarenheter både inom övriga standarder och inom vår egen industri.

UTVECKLING

Våra erfarna team inom forskning/utveckling, teknik och ingenjörskonst utvecklar skräddarsydda lösningar utifrån våra kunders individuella behov och ett samarbete med oss innebär alltid hög kvalitet, förstklassiga kundrelationer och tidssäkra leveranser.

SOCIALT ANSVAR

Vårt sikte angående socialt och miljömässigt ansvarstagande ligger inte bara vid att uppnå grundläggande standard, utan snarare att sträcka oss bortom den. Vi sätter ansvarsfullt uppträdande och god företagskultur i första rummet när vi arbetar fram hållbara rutiner för kunder, kollegor, ägare och samhället i stort. Denna inställning är också väldigt viktig både vad gäller att underhålla och motivera vår talangfulla arbetsstyrka såväl som vid valet av leverantörer och samarbetspartners i byggandet av långsiktiga relationer.

Cowin är medlem i SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange), en icke vinstdrivande medlemsorganisation med fokus på ökat ansvarstagande och etiska processer hos globala leverantörskedjor.

Cowin Svenska AB ingår i COWIN GLOBAL och är specialiserat på utveckling, konstruktion och tillverkning av utrustning för lagring, hantering, transport och distribution av material och varor. Cowinkoncernen är en snabbväxande leverantör av rullburar, stålbehållare, containrar, lastpallar, racks och kärror.

Vår tillverkning inom Cowinkoncernen är flerfaldigt ISO-certifierade inom exempelvis kvalitetsledning och systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi är även P-märkta av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Förutom ovan nämnda certifieringar, adderar vi ytterligare kvalitetsfaktorer baserade på våra egna erfarenheter både inom övriga standarder och inom vår egen industri.

sedex_logosp_logo_rgb

Kontakta Oss